ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ:107168

«Προμήθεια & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων, ισχύος 494kWp ±3%, με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering)», προϋπολογισμού: 500.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 107168Αρχική Διαγωνισμοί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ:107168
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης