Εξοπλισμός

Οχήματα προσωπικού

Περιλαμβάνονται 20 οχήματα προσωπικού.

Ακίνητα

Περιλαμβάνονται το κτίριο Διοίκησης της ΔΕΥΑ Κιλκίς καθώς και ένα ακίνητο επί των οδών 21ης Ιουνίου και Τσιρογιάννη.
Αρχική Εξοπλισμός
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης