Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων – υπηρεσιών – εργασιών  του Δήμου Κιλκίς, που αφορούν ύδρευση και αποχέτευση , με στόχο την έγκαιρη και άριστη πραγματοποίησή τους.

Η Τεχνική Υπηρεσία είναι οργανωμένη στα εξής 7 τμήματα:
 

  • Το Τμήμα Τεχνικών Έργων

          Προϊστάμενος του Τμήματος : Παραγιός Ιωάννης

 

  • Τμήμα Ύδρευσης& Αποχέτευσης

         Υπεύθυνος του Τμήματος : Γιοβανούδης Χρήστος

         Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης& Αποχέτευσης

         Υπεύθυνος του Γραφείου : Καπασακαλίδης Παναγιώτης

 

  • Τμήμα Η/Μ & Αυτοματισμών

          Υπεύθυνος του Τμήματος : Κορκοτίδης Κωνσταντίνος

 

  • Τμήμα Ψηφιοποίησης, Α.Π.Ε., Στατιστικών Αναλύσεων, Άρδευσης & Ερευνών

          Υπεύθυνος του Τμήματος : Ασλανίδης Χρήστος

 

  • Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης Ε.Ε.Λ

          Υπεύθυνος του Τμήματος : Αποστολίδης Νικόλαος

 

  • Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης

          Υπέυθνος του Τμήματος : Κυριακίδης Χριστόφορος

Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων

Τμήμα οργανικής μονάδας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Τμήμα ποιοτικού ελέγχου λυμάτων

Τμήμα οργανικής μονάδας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Αρχική Υπηρεσίες Τεχνική Υπηρεσία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης