Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης - Αποφράξεων Δικτύου Αποχέτευσης

Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης - Αποφράξεων Δικτύου Αποχέτευσης

Το Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης - Αποφράξεων Δικτύου Αποχέτευσης ασχολείται με την λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και έλεγχο του δικτύου αποχέτευσης.

Στις αρμοδιότητές τμήματος είναι:

  • Ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του δικτύου διασφαλίζεται με προγραμματισμένους ή μη καθαρισμούς, αυτοματισμό και αποκατάσταση βλαβών (εμφράξεων).
  • Η μέριμνα για παρακολούθηση της λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης.
  • Η εφαρμογή μέτρων υγειονομικής προστασίας του κοινού από το δίκτυο Αποχέτευσης.
  • Η επάρκεια του δικτύου Αποχέτευσης.
  • Η συντήρηση και επισκευή των βλαβών των φρεατίων σε τακτά χρονικά διαστήματα.


Αρχική Υπηρεσίες Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης - Αποφράξεων Δικτύου Αποχέτευσης
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης