ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ:107168

«Προμήθεια & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων, ισχύος 494kWp ±3%, με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering)», προϋπολογισμού: 500.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ:106997

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 2.270.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19_4

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 23-02-2021 έως και 24.02.2021 και ώρα 24:00 στη διεύθυνση ηλεκτρ.ταχυδρομείου info@deyak.gr.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19_3

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 20-02-2021 έως και 24.02.2021 και ώρα 24:00, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@deyak.gr.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19_2

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 17-02-2021 έως και 21.02.2021 και ώρα 24:00. Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@deyak.gr

Έκτακτες Προσλήψεις λόγω covid-19_1

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 26-01-2021 έως και 31.01.2021 και ώρα 24:00, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@deyak.gr
Αρχική Διαγωνισμοί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2021
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης