ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΝΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ:106997

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 2.270.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ:107168

«Προμήθεια & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων, ισχύος 494kWp ±3%, με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering)», προϋπολογισμού: 500.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).
Αρχική Διαγωνισμοί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2021 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης