ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η ΔΕΥΑΚ από τη σύστασή της το 1994 έχει να επιδείξει σπουδαίο έργο σε ο,τι αφορά την ολοκλήρωση υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης της, έργο που καλείται να συνεχίσει με την ίδια αποτελεσματικότητα και επιτυχία και στο νέο διευρυμένο καλλικρατικό Δήμο Κιλκίς.

Η λειτουργία της είναι καθολικά αναγνωρισμένη, καθώς έχει συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και φυσικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μεταξύ άλλων η ΔΕΥΑΚ αναλαμβάνει τη διαχείριση και τον προγραμματισμό έργων υποδομής και ανάπτυξης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων και την υλοποίηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας σε ό,τι την αφορά και στοχεύοντας σε μια προσπάθεια αμεσότερης και πιο σύγχρονης επικοινωνίας, η ΔΕΥΑΚ αξιοποίησε τις δυνατότητες του διαδικτύου και δημιούργησε τον φιλόξενο αυτό ιστοτόπο.

Μέσα λοιπόν από τις σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για τα νέα και την πολύπλευρη δραστηριότητα της Επιχείρησης, να αντλείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των υπηρεσιών της και να απευθύνετε αρμοδίως τα ερωτήματα και τις όποιες παρατηρήσεις σας.

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑΚ

σύμφωνα με τις  υπ’ αριθμ. 6 / 2024 (ΑΔΑ: ΨΑ6ΧΩΕΧ-ΘΦΦ) & 32 /2024 (ΑΔΑ: 9ΙΙ4ΩΕΧ-Δ7Χ),  αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου   Κιλκίς.

 • Καραμπίδης Βασίλειος, Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ,
 • Μπαλάσκας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος,
 • Ανθρακίδης Θεμιστοκλής, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, τον Νικολαΐδη Αιμίλιο,
 • Καμενίδης Κωνσταντίνος,τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, τον Θεοδωρίδη Δημήτριο,
 • Φωτιάδης Δημήτριος,τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, τον Αβραμίδη Νικόλαο.
 • Βαφειάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος,με αναπληρωτή του, τον Κωστελίδη Χρήστο.
 • Τσαουσίδης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος,με αναπληρωτή του, τον Κοκκινίδη Βασίλειο.
 • Παπαδοπούλου Ελένη, Δημότη Κιλκίς, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον Κεμανίδη Γεώργιο.
 • Παπαδόπουλος Ελευθέριος,Δημότη Κιλκίς, τακτικό μέλος,με αναπληρωτή του, τον Αποστολίδη Απόστολο-Γεώργιο.
 • Καραγιαννάκη Σοφία Εκπρόσωπο Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κιλκίς,τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της, την Φωτακέλη Γιαννούλα.
 • Κυριαζίδης Μιχαήλ, Εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, τον Ταγκαλίδη Αναστάσιο.

 Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης