Διαγωνισμοί 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προμήθειας χημικών έτους 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

προμήθεια υδρομετρητών έτους 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(προγράμματος ¨Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross – Border Programme¨ 2007 – 2013)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ )

επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δράσεων (Actions) του πακέτου Εργασίας (Work Package

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

WP1 ¨∆ιαχείριση και Συντονισµός¨
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης