Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία

Διοικητική Υπηρεσία
H Διοικητική Υπηρεσία της Επιχείρησης είναι υπεύθυνη για την συνολική Διαχείριση της Ύδρευσης & Αποχέτευσης που σχετίζονται με την διοικητική λειτουργία της Επιχείρησης.

Οικονομική Υπηρεσία
Η Οικονομική υπηρεσία της Επιχείρησης είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία της Επιχείρησης.

Η Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. λειτουργεί με στόχο την υποστήριξη και αποτελεσματική εκτέλεση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Επιχείρησης.

Η Υπηρεσία εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας:

 • Μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης λογιστικών εγγραφών (γενικής και αναλυτικής λογιστικής)
 • Μηχανογραφικό σύστημα μισθοδοσίας και διαχείρισης συμβάσεων προσωπικού
 • Μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης ύδρευσης - αποχέτευσης
 • Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πρωτοκόλλου

Η Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία είναι οργανωμένη στα εξής 4 τμήματα:

 • Το Λογιστήριο
  Προϊστάμενος Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας : Κυριαζίδης Μιχαήλ

 • Το Τμήμα Προσωπικού
  Υπεύθυνη του Τμήματος : Κασκαμανίδου Ουρανία

 • Η Κεντρική Γραμματεία
  Υπεύθυνη του Τμήματος : Καραγιαννίδου Δήμητρα

 • Το Τμήμα Διαχείρισης Ύδρευσης
  Υπεύθυνη του Τμήματος : Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα
Διοικητικό Τμήμα

Τμήμα Οργανικής Μονάδας της Δ.Ε.Υ.Α.Κιλκίς

Οικονομικό Τμήμα

Τμήμα Οργανικής Μονάδας της Δ.Ε.Υ.Α.Κιλκίς
Αρχική Υπηρεσίες Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης