Διοικητικό Τμήμα

Γραφείο Τμήματος Οργανικής Μονάδας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γραφείο Καταγραφής Κατανάλωσης, Ελέγχων, Επισκευών, Σφραγίσεων, Επανασυνδέσεων και διανομής λογαριασμών

Γραφείο Γραμματείας – Γενικού Πρωτοκόλλου

Γραφείο Τμήματος Οργανικής Μονάδας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Γραφείο Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης

Γραφείο Τμήματος Οργανικής Μονάδας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Γραφείο Προσωπικού και Μισθοδοσίας

Γραφείο Τμήματος Οργανικής Μονάδας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
Αρχική Υπηρεσίες Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία Διοικητικό Τμήμα
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης