Γραφείο Τμήματος Οργανικής Μονάδας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γραφείο Καταγραφής Κατανάλωσης, Ελέγχων, Επισκευών, Σφραγίσεων, Επανασυνδέσεων και διανομής λογαριασμών

Το γραφείο καταγραφής, κατανάλωσης και διανομής λογαριασμών είναι υπεύθυνο:

  • Για τη λήψη των ενδείξεων, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, των υδρομέτρων.
  • Επαλήθευση μη φυσιολογικών ενδείξεων των υδρομέτρων (Μηδενικές ή υπερβολικές καταναλώσεις).
  • Παράδοση των σωστών ενδείξεων στο Γραφείο έκδοσης λογαριασμών.
  • Διανομή αποδείξεων λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Για τη διενέργεια ελέγχου καλής λειτουργίας των υδρομέτρων.
  • Για την επισκευή ή αντικατάσταση των παροχών και των υδρομέτρων.
  • Για το σφράγισμα ή την επανασύνδεση των παροχών και των υδρομέτρων.
  • Για την αστυνόμευση των δικτύων για τυχόν διαρροές, παράνομες ή αδήλωτες παροχές κλπ.
  • Για οτιδήποτε έχει σχέση με την καλή λειτουργία των παροχών και υδρομέτρων.


Αρχική Υπηρεσίες Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία Διοικητικό Τμήμα Γραφείο Τμήματος Οργανικής Μονάδας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης