Γραφείο Μητρώου Καταναλωτών, Καταγραφής Κατανάλωσης και διανομής λογαριασμών

Γραφείο Μητρώου Καταναλωτών, Καταγραφής Κατανάλωσης και διανομής λογαριασμών

Το Γραφείο Καταγραφής Κατανάλωσης και διανομής λογαριασμών είναι υπεύθυνο:

  • Για την τήρηση του Μητρώου Καταναλωτών με το άνοιγμα καρτέλας για κάθε Καταναλωτή και καταχώρηση κάθε μεταβολής του.
  • Την εισαγωγή των ενδείξεων, των λοιπών χρεώσεων και ο υπολογισμός των λογαριασμών
  • Για τη λήψη των ενδείξεων, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, των υδρομέτρων.
  • Για την έκδοση καταστάσεων ανακλήσεων, μη φυσιολογικών ενδείξεων, υδρομέτρων για σφράγιση από οφειλές κλπ. και η παράδοσή τους στα αρμόδια γραφεία.
  • Για την Επαλήθευση μη φυσιολογικών ενδείξεων των υδρομέτρων (Μηδενικές ή υπερβολικές καταναλώσεις).
  • Την παράδοση των σωστών ενδείξεων και έκδοσης λογαριασμών.
  • Την παραλαβή των λογαριασμών από το Γραφείο έκδοσης και προετοιμασίας τους για διανομή.
  • Διανομή αποδείξεων λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης.


Αρχική Υπηρεσίες Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία Διοικητικό Τμήμα Γραφείο Μητρώου Καταναλωτών, Καταγραφής Κατανάλωσης και διανομής λογαριασμών
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης