Γραφείο Γραμματείας – Γενικού Πρωτοκόλλου

Γραφείο Γραμματείας – Γενικού Πρωτοκόλλου

 

Το γραφείο Γραμματείας – Γενικού Πρωτοκόλλου μεριμνά για την παραλαβή και διεκπεραίωση της πάσης φύσης αλληλογραφίας της Επιχείρησης. Στις αρμοδιότητές του γραφείου είναι :

 

  • Η επιμέλεια καταχώρησης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας στα βιβλία πρωτοκόλλου και προβαίνει στην αρχειοθέτηση των εγγράφων αυτών ώστε να είναι εύκολη η εξεύρεση της σειράς των εγγράφων που αναφέρονται στο κάθε θέμα.
  • Η διανομή των εισερχόμενων εγγράφων, αφού αυτά έχουν χαρακτηρισθεί και πρωτοκολληθεί, στα αρμόδια τμήματα για τις δικές τους ενέργειες.
  • Η διαχείριση του γενικού αρχείου αλληλογραφίας της επιχείρησης.

 Αρχική Υπηρεσίες Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία Διοικητικό Τμήμα Γραφείο Γραμματείας – Γενικού Πρωτοκόλλου
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης