Τμήμα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

Τμήμα  Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

Το Τμήμα  Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων είναι αρμόδιο για τη λειτουργία των αντλιοστασίων αποχέτευσης και εκτελεί με τα αρμόδια τεχνικά υπηρεσιακά όργανα τις εργασίες συντήρησης και επισκευής βλαβών ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία όλο το 24ωρο.

 Στις αρμοδιότητές τμήματος είναι:

  • Η παρακολούθηση όλων των σταδίων λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία του.
  • Η μέριμνα της άριστης διάθεσης της παραγόμενης λάσπης και των επεξεργασμένων νερών.
  • Φροντίζει για την τήρηση των οικείων υγειονομικών διατάξεων και άλλων διατάξεων προστασίας του περιβάλλοντος. Συνεργάζεται μαζί με τους υπεύθυνους των τμημάτων του Διυλιστηρίου και της Ύδρευσης και φροντίζει για τη λειτουργία των αντλιοστασίων Ύδρευσης και τη συνεχή ροή του νερού στους αγωγούς.
  • Ο έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού καθώς και η εποπτεία για τη συνεχή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεών του.
  • Η φύλαξη των εγκαταστάσεων και κτιρίων του βιολογικού σταθμού, η διαμόρφωση και η συντήρηση των ακάλυπτων χώρων και εγκαταστάσεων.
  • Η μέριμνα για τη συνεχή λειτουργία των αντλιοστασίων αποχέτευσης όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου.
  • Η μέριμνα για βλάβες που παρουσιάζονται στα συγκροτήματα οι οποίες αποκαθίστανται από το συνεργείο μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών επισκευών, ανάλογα με το είδος της βλάβης.
  • Τη συντήρηση και επισκευή των βλαβών όλων των οχημάτων, μηχανημάτων και ειδικών εργαλείων.
  • Την άμεση επέμβαση και επισκευή βλαβών ή αντικατάσταση ανταλλακτικών.
  • Την εγκατάστασης νέων Η/Μ εγκαταστάσεων.


Αρχική Υπηρεσίες Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης