Τμήμα Συντήρησης & Επισκευής Δικτύων (Συνεργεία)

Τμήμα Συντήρησης& Επισκευής Δικτύων (Συνεργεία)

Το Τμήμα συντήρησης και επισκευής δικτύων είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης φροντίζει για :

  • Την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, αντικατάστασης, επισκευής των δικτύων ύδρευσης.
  • Τη διανομή του νερού επί 24ώρου βάσης και την εφαρμογή των   προγραμμάτων διανομής σε περιπτώσεις έκτακτης λειψυδρίας, ή σε περιπτώσεις εκτάκτων ή προγραμματισμένων για διάφορους λόγους διακοπών της υδροδότησης.
  • Τον καθορισμό προγράμματος ομάδων επιφυλακής για την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου.
  • Την συντήρηση και επισκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, για την εξασφάλιση και βελτίωση της ύδρευσης στις διάφορες περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κιλκίς.
  • Την ανεύρεση και επισκευή εμφανών ή αφανών διαρροών στο δίκτυο.
  • Τη διενέργεια αυτοψίας σε περίπτωση προκλήσεων ζημιών σε κινητές και ακίνητες περιουσίες τρίτων από διαρροή του δικτύου.
  • Την σύνδεση των παροχών ύδρευσης των οικιών των καταναλωτών με το δίκτυο ύδρευσης.
  • Την κατασκευή νέων δικτύων υδροδότησης αγωγών μεταφοράς νερού, καταθλιπτικών όπου δεν υπάρχουν και μεριμνά κατά την κατασκευή να εξασφαλίζει για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο παροχή μελλοντική.
  • Την επιμέτρηση των έργων και αποτύπωσης αυτών.
  • Την κατανομή του προσωπικού του, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όλου του τμήματος.


Αρχική Υπηρεσίες Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Συντήρησης & Επισκευής Δικτύων (Συνεργεία)
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης