Τμήμα βιολογικού-μικροβιολογικού ελέγχου νερών

Τμήμα βιολογικού-μικροβιολογικού ελέγχου νερών

 Το Τμήμα βιολογικού-μικροβιολογικού ελέγχου νερών είναι υπεύθυνο για τον μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού και των φυσικών υδάτινων πόρων υδροδότησης καθώς και για τις μικροβιολογικές αναλύσεις του πόσιμου νερού.

 Στις αρμοδιότητές του είναι:

 Η οργάνωση και εκτέλεση υγειονομικών αναγνωρίσεων του υδάτινου περιβάλλοντος και του συστήματος ύδρευσης, ώστε να αποφεύγεται κάθε υγειονομικός κίνδυνος.

  • Ο ημερήσιος έλεγχος της κανονικής απολύμανσης από αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου διανομής για την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Η ημερήσια μικροβιολογική ανάλυση δειγμάτων από το διϋλιστήριο και το δίκτυο διανομής.
  • Οι αναλύσεις για τρίτους (ιδιώτες και φορείς).


Αρχική Υπηρεσίες Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα βιολογικού-μικροβιολογικού ελέγχου νερών
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης