Τμήμα Υποστήριξης Έργων και Συστημάτων G.I.S.

Τμήμα Υποστήριξης Έργων και Συστημάτων G.I.S.

 Το Τμήμα Υποστήριξης Έργων και Συστημάτων G.I.S.  είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων αυτοματισμού και των ηλεκτρονικών εξοπλισμών της επιχείρησης.

Στις αρμοδιότητές του τμήματος είναι :

  • Η λειτουργία των συστημάτων GIS.
  • Η εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών σχεδίων χαρτογραφήσεων για τις ανάγκες των τμημάτων της Τεχνικής υπηρεσίας.
  • Η τήρηση του τεχνικού αρχείου όλων των τμημάτων (Μελέτες, Σχέδια, Δίκτυα κ.λ.π)


Αρχική Υπηρεσίες Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Υποστήριξης Έργων και Συστημάτων G.I.S.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης