«ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ.

Το έργο  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» θα εξυπηρετεί τα δ.δ. Κυμίνων και Μαλγάρων του  δήμου Δέλτα.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΞΙΟΥ)

Το υποέργο 1 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΞΙΟΥ)» αφορά στη σύνταξη της επικαιροποιημένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποχετευτικών δικτύων, αντλιοστασίων – καταθλιπτικών αγωγών και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των Δ.Δ. Κυμίνων και Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Το υποέργο 2 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» αφορά στη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής και στην κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων αναρρόφησης, των αντλιοστασίων και των καταθλιπτικών αγωγών των Δ.Δ. Κυμίνων και Μαλγάρων.

Τα Δ.Δ. Κυμίνων - Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα διαθέτουν σήμερα εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Στην παρούσα φάση (Α΄ φάση) θα κατασκευαστεί το δίκτυο κενού στα δομημένα τμήματα του οικισμού, οι καταθλιπτικοί αγωγοί καθώς και τα αντλιοστάσια κενού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Το υποέργο 3 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» αφορά στη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής και στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των Δ.Δ. Κυμίνων και Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  θα κατασκευαστεί με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα της εικοσαετίας (Α’ φάση – 8.000 ισοδύναμοι κάτοικοι), ενώ θα προβλεφθούν οι απαραίτητες αναμονές και υποδομή για την κατασκευή των απαιτούμενων νέων μονάδων για την κάλυψη της 40ετίας (Β’ φάση). Ωστόσο, ορισμένες μονάδες (π.χ. μονάδα προεπεξεργασίας, η μονάδα απολύμανσης, κ.λ.π.) θα κατασκευασθούν να καλύπτουν από τώρα την Β’ φάση του έργου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για τη κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ / ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» και θα αποτελείται από ομάδα επιστημόνων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. ΕΡΓΑ Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Η..)

Ηλεκτροδότηση έργου (αντλιοστασίων αναρρόφησης και ΕΕΛ) από το δίκτυο της Δ.Ε.Η.

MIS5000940

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Αρχική Έργα ΥΜΕΠΕΡΑΑ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης