Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

«Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης»Προϋπολογισμού 8.640,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

«Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης»
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΜΑΪΟΣ 2019 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διανομή Ειδοποιητηρίων Ύδρευσης»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης