10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 10-132/15-5-2018

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 10-133/15-5-2018

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 10-134/15-5-2018

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 10-135/15-5-2018

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 10-136/15-5-2018

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 10-137/15-5-2018

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 10-138/15-5-2018

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 10-139/15-5-2018

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 10-140/15-5-2018

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 10-141/15-5-2018

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 10-142/15-5-2018

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 10-143/15-5-2018

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 10-144/15-5-2018

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 10-145/15-5-2018

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 10-146/15-5-2018
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2018 10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης