ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ, Α/Α Συστήματος: 181875

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 33.747,00 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 01/02/2023

Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης. Α/Α Συστήματος: 181558

προϋπολογισμού: 160.000,00€ για δύο έτη ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25.01.2023
Αρχική Διαγωνισμοί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2023 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης