ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 2-18/31-1-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 2-19/31-1-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 2-20/31-1-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 2-21/31-1-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 2-22/31-1-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 2-23/31-1-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 2-24/31-1-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 2-25/31-1-2017

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 2-26/31-1-2017

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 2-27/31-1-2017

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 2-28/31-1-2017

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 2-30/31-1-2017

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 2-31/31-1-2017

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 2-32/31-1-2017

ΘΕΜΑ 16

Απόφαση 2-33/31-1-2017

Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης