ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 23-356/29-12-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 23-357/29-12-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 23-358/29-12-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 23-359/29-12-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης