ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19_2

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 17-02-2021 έως   και 21.02.2021   και   ώρα   24:00.

ΑΙΤΗΣΗ

για συμμετοχή στην υπ΄ αριθ. 481/16-02-2021 Ανακοίνωση του Προέδρου ΔΕΥΑ Κιλκίς
Αρχική Διαγωνισμοί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2021 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19_2
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης