ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 6-84/20-04-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 6-85/20-04-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 6-86/20-04-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 6-87/20-04-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 6-88/20-04-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 6-89/20-04-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 6-90/20-04-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 6-91/20-04-2017

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 6-92/20-04-2017

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 6-93/20-04-2017

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 6-94/20-04-2017

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 6-95/20-04-2017

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 6-96/20-04-2017

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 6-97/20-04-2017

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 6-98/20-04-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης