ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 19-291/14-11-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 19-292/14-11-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 19-293/14-11-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 19-294/14-11-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 19-295/14-11-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 19-296/14-11-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 19-297/14-11-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 19-298/14-11-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης