Ααποχέτευση Περιοχής γ΄δ΄ζ΄ε΄ ακαθάρτων – ε΄ζ ΄η' θ΄ ομβρίων

Οι αγωγοί που θα κατασκευαστούν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) σε αγωγούς βαρύτητας,β) σε καταθλιπτικούς αγωγούς.Το υλικό των αγωγών βαρύτητας είναι PVC σειράς 41 διαμέτρων από Φ200 έως Φ355, ενώ οι καταθλιπτικοί αγωγοί είναι και αυτοί από PE διαμέτρου Φ200. Το έργο θα περιλαμβάνει:Ø      Οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα μέτρα δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων  υδάτων,Ø      δύο  (2) οικίσκους αντλιοστασίων πλήρως κατασκευασμένους (οικοδομικές εργασίες) με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (Η/Μ),Ø     φρεάτια επισκέψεως του δικτύου (ακαθάρτων), για καλύτερο έλεγχο του δικτύου.

 Αρχική Έργα Ταμείο Συνοχής Ααποχέτευση Περιοχής γ΄δ΄ζ΄ε΄ ακαθάρτων – ε΄ζ ΄η' θ΄ ομβρίων
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης