ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «Προμήθεια-Τοποθέτηση Σήτας στα φίλτρα Διύλισης στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς»

Πρόσκληση προσφοράς για την

«Προμήθεια-Τοποθέτηση Σήτας στα φίλτρα Διύλισης στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

«Προμήθεια-Τοποθέτηση Σήτας στα φίλτρα Διύλισης στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς»
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΜΑΪΟΣ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «Προμήθεια-Τοποθέτηση Σήτας στα φίλτρα Διύλισης στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης