17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦ_195.2020_ΕΗΔ

ΕΗΔ_ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡ.Σ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ_17ης_ΣΥΝ

ΑΠΟΦ_196.2020_

ΑΝΑΘΕΣ_ΠΡΟΝΗΘ_ΣΩΛΗΝ_ΙΝΟΧ_ΠΟΝΤΟΚ_ΑΔΑ_99ΜΝΟΛΚ8-ΩΒΙ

ΑΠΟΦ_197.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_ΠΡΑΚΤΙΚ_ΟΙΚΟΝΟΜ_ΣΚΑΝΤΑ_ΑΔΑ_6ΝΟΤΟΛΚ8-Η5Σ

ΑΠΟΦ_198.2020_

ΚΑΤΑΚΥΡ_ΠΡΟΜΗΘ_ΧΗΜΙΚΩΝ_ΑΔΑ_6Γ26ΟΛΚ8-ΘΛΡ

ΑΠΟΦ_199.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_1ουΠΡΑΚΤ_ΣΥΝΗΡΗΣ_ΕΕΛ.ΚΙΛΚΙΣ_ΑΔΑ_6Α21ΟΛΚ8-ΞΣ5

ΑΠΟΦ_200.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_1ου_ΠΡΑΚ_ΚΑΥΣΙΜ_ΑΔΑ_ΡΡΠ1ΟΛΚ8-Ν1Β_ΟΡΘΗ

ΑΠΟΦ_201.2020

_ΚΑΤΑΚΥΡ_ΠΡΟΜΗΘ_ΣΩΛΗΝ_ΑΔΑ_Ψ37ΚΟΛΚ8-6Ξ1

ΑΠΟΦ_202.2020

ΕΓΚΡΙΣ_1ου_ΑΠΕ_ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ_ΕΡΓΑ_ΔΙΑΡΡΟΩΝ.ΑΔΑ_ΩΧΓΜΟΛΚ8-ΦΝΧ

ΑΠΟΦ_203.2020_

ΑΝΑΘΕΣ_ΤΟΠΟΓΡΑΦ_ΔΙΑΓΡΑΜ_ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ_ΑΔΑ_9Σ1ΩΟΛΚ8-691

ΑΠΟΦ_204.2020_

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣ_248_2019_ΑΔΑ_ΩΨΜΤΟΛΚ8-ΝΩΕ

ΑΠΟΦ_205.2020_

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ_ΑΠΟΦ_249_2019_ΑΔΑ_6Ι5ΓΟΛΚ8-Π1Ν

ΑΠΟΦ_206.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_2018_ΑΔΑ_6335ΟΛΚ8-ΤΕΞ

ΑΠΟΦ_207.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_2019_ΑΔΑ_9Ψ7ΑΟΛΚ8-Ξ5Π

ΑΠΟΦ_209.2020_

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ_ΥΓΡΩΝ_ΑΠΟΒ_ΠΕΤΜΕΖΑ_ΑΔΑ_ΨΗ58ΟΛΚ8-2ΕΞ

ΑΠΟΦ_210.2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3_ΑΤΟΜΩΝ_55-67_ΟΑΕΔ_ΑΔΑ_6ΦΓΦΟΛΚ8-1Ν5
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020 17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης