ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19_3

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 20-02-2021 έως   και 24.02.2021   και   ώρα   24:00

ΑΙΤΗΣΗ_COVID_19

για συμμετοχή στην υπ΄ αριθ. 547/19-02-2021 Ανακοίνωση του Προέδρου ΔΕΥΑ Κιλκίς
Αρχική Διαγωνισμοί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2021 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19_3
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης