ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 5-67/21-03-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 5-68/21-03-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 5-69/21-03-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 5-70/21-03-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 5-71/21-03-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 5-72/21-03-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 5-73/21-03-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 5-74/21-03-2017

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 5-75/21-03-2017

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 5-76/21-03-2017

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 5-77/21-03-2017

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 5-78/21-03-2017

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 5-79/21-03-2017

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 5-80/21-03-2017

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 5-81/21-03-2017

ΘΕΜΑ 16

Απόφαση 5-82/21-03-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης