20Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 20-299/18-9-2018

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 20-300/18-9-2018

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 20-301/18-9-2018

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 20-302/18-9-2018

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 20-303/18-9-2018

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 20-304/18-9-2018

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 20-305/18-9-2018

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 20-306/18-9-2018

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 20-307/18-9-2018

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 20-308/18-9-2018

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 20-309/18-9-2018

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 20-310/18-9-2018

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 20-311/18-9-2018

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 20-312/18-9-2018

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 20-313/18-9-2018

ΘΕΜΑ 16

Απόφαση 20-314/18-9-2018

ΘΕΜΑ 17

Απόφαση 20-315/18-9-2018
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2018 20Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης