Όχημα κοπής - επισκευής αγωγών με τηλεόραση και αποφρακτικό μηχάνημα

Το όχημα με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και σύστημα κοπής – επισκευής αγωγών χρησιμοποιείται στην επισκόπηση και επισκευή ( συντήρηση ) των αγωγών  αποχέτευσης , ομβρίων και ακαθάρτων ενώ το αποφρακτικό όχημα χρησιμοποιείται στον καθαρισμό ( συντήρηση ) των αγωγών  αποχέτευσης.Αρχική Έργα Ταμείο Συνοχής Όχημα κοπής - επισκευής αγωγών με τηλεόραση και αποφρακτικό μηχάνημα
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης