ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 21-333/14-12-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 21-334/14-12-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 21-335/14-12-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 21-336/14-12-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 21-337/14-12-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 21-338/14-12-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 21-339/14-12-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 21-340/14-12-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης