«Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς»

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/12-05-2020 ΑΔΑΜ_20REQ006708315

Δεύτερη παράταση υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς», προϋπολογισμού 501.039,07 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

«Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς»501.039,07€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς»
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΜΑΙΟΣ 2020 «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης