Δεκέμβριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ηλεκτρολογικές εργασίες ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών της δημοτικής ενότητας Κρουσσών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μηχανολογικές εργασίες ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης: μηχανημάτων έργου, οκτώ Φίλτρων Αποσιδήρωσης στη Δ.Ε. Κρουσσών, δύο φυσητήρων στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Κρηστώνης και έντεκα φυσητήρων αερισμού στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Κιλκίς
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2015 Δεκέμβριος
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης