ΕΙΚΟΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 20-313/30-11-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 20-314/30-11-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 20-315/30-11-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 20-316/30-11-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 20-317/30-11-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 20-318/30-11-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 20-319/30-11-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 20-320/30-11-2017

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 20-321/30-11-2017

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 20-322/30-11-2017

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 20-323/30-11-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΕΙΚΟΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης