ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 12-177/14-7-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 12-178/14-7-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 12-179/14-7-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 12-180/14-7-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 12-181/14-7-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 12-182/14-7-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 12-183/14-7-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 12-184/14-7-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης