Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2012

(Απόφαση 45/2012)

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2011 της ΔΕΥΑ Κιλκίς .
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2012
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης