ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19_4

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 23-02-2021 έως   και 24.02.2021   και   ώρα   24:00 στο email: info@deyak.gr.

ΑΙΤΗΣΗ_COVID_19_4

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ: 575/22-02-2021 Ανακοίνωση του Προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Αρχική Διαγωνισμοί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2021 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID-19_4
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης