ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 12-196/14-7-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 12-197/14-7-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 12-198/14-7-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 12-199/14-7-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 12-200/14-7-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 12-201/14-7-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 12-202/14-7-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 12-203/14-7-2017

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 12-204/14-7-2017

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 12-205/14-7-2017

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 12-206/14-7-2017

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 12-207/14-7-2017

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 12-208/14-7-2017

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 12-209/14-7-2017

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 12-210/14-7-2017

ΘΕΜΑ 16

Απόφαση 12-211/14-7-2017

ΘΕΜΑ 17

Απόφαση 12-212/14-7-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης