ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2018 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης