9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦ_84.2020_

ΕΗΔ_ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ-9ΗΣ

ΑΠΟΦ_85.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_2ου_ΠΡΑΚΤ_ΚΑΤΑΚΥΡ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜ

ΑΠΟΦ_86.2020_

ΕΚΔΟΣΗ_ΕΓΓΥΗΤ_Β'ΦΑΣΗ_ΑΔΑ_96ΑΚΟΛΚ8-Π2Α

ΑΠΟΦ_88.2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣ_ΥΠ.ΕΣ_ΑΔΑ_96ΟΔΟΛΚ8-ΙΨ3

ΑΠΟΦ_89.2020

2η_ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ_ΠΡΟΥΠΟΛ_2020_ΑΔΑ_60Ψ5ΟΛΚ8-ΙΩ7

ΑΠΟΦ_90.2020_

ΑΝΑΘΕΣ_ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ_ΠΗΓΩΝ_Δ.Ε.ΜΟΥΡΙΩΝ_ΑΔΑ_97ΞΨΟΛΚ8-57Ζ
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης