14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦ_165.2020

ΕΓΚΡΙΣ_ΠΡΟΜΗΘ_ΣΩΛΗΝ_ΑΔΑ_ΩΧ3ΠΟΛΚ8-Φ4Χ

ΑΠΟΦ_166.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ_ΑΔΑΜ_20REQ007632475

ΑΠΟΦ_167.2020

ΑΝΑΘΕΣ_ΣΥΝΤΗΡ_ΤΗΛΕΧΕΙΡ_ΕΕΛ_ΑΔΑ_6Γ7ΟΟΛΚ8-ΕΜ7

ΑΠΟΦ_169.2020

ΕΚΔΟΣ_ΕΓΓΥΗΤ_ΟΜΒΡΙΑ_ΦΙΛΟΔ_ΑΔΑ_ΩΤΥΞΟΛΚ8-2Θ2

ΑΠΟΦ_170.2020

ΚΑΤΑΚΥΡ_ΕΠΙΣΚΕΥΗ_ΑΝΤΛΙΩΝ_ΛΥΜΑΤ_ΑΔΑ_6Ψ8ΓΟΛΚ8-57Τ

ΑΠΟΦ_171.2020

ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ_ΕΠΙΛ_ΠΑΜΠΑΛΟΥ_ΑΔΑ_Ω3ΔΩΟΛΚ8-ΧΞΔ

ΑΠΟΦ_172.2020

ΕΓΚΡΙΣ_ΤΕΥΧΩΝ_ΠΡΟΜ_ΚΑΥΣΙΜΩΝ_ΑΔΑ_Ω0Δ9ΟΛΚ8-ΣΡ3

ΑΠΟΦ_173.2020

ΑΠΟΦ_ΕΠΙ_ΕΝΣΤΑΣΗΣ_ΕΚΤΥΠ_ΕΜΦΑΚΕΛ_ΔΙΑΝΟΜΗ_ΑΔΑ_64ΓΨΟΛΚ8-ΨΔΜ

ΑΠΟΦ_175.2020

ΕΓΚΡΙΣ_1ΟΥ_ΠΡΑΚΤ_ΜΕΛΕΤΗ_ΣΑΝ_ΑΔΑ_62ΥΘΟΛΚ8-Ω5Θ

ΑΠΟΦ_176.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_1ΟΥ_ΠΡΑΚΤ_MASTERPLAN_ΑΔΑ_Ψ6Ζ3ΟΛΚ8-ΨΕΞ

ΑΠΟΦ_177.2020

ΕΓΚΡΙΣ_1ου_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ_ΕΡΓΑΣΤΗΡ_ΑΝΑΛΥΣ_ΑΔΑ_9ΞΩΩΟΛΚ8-ΞΕ7

ΑΠΟΦ_178.2020

ΕΓΚΡ_1ΟΥ_ΠΡΑΚ_ΠΡΟΜ_ΧΗΜΙΚΩΝ_ΑΔΑ_6ΘΔΘΟΛΚ8-Ω7Ε

ΑΠΟΦ_179.2020

ΕΓΚΡΙΣ_ΜΕΛΕΤ_ΤΡΟΠ_ΕΚΤΕΛ_ΜΑΠ_& ΡΟΥΧΑ ΕΡΓ

ΑΠΟΦ_181.2020

ΚΑΤΑΚΥΡ_ΠΡΟΜ_ΣΤΑΘΜ_ΕΡΓΑΣ_ΦΙΛΟΔΗΜ_ΑΔΑ_6ΦΕΙΟΛΚ8-ΒΧΤ
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020 14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης