«ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ»

Με το προτεινόµενο έργο καλύπτεται από αγωγούς αντιπληµµυρικής προστασίας το σύνολο του πολεοδοµικού ιστού της πόλης του Κιλκίς. Παράλληλα, προβλέπεται η αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου συλλογής µετεωρολογικών και υδροµετρικών δεδοµένων, η παραγωγή ψηφιακού µοντέλου εδάφους (DTM) πολύ υψηλής ακρίβειας και θα γίνει προµήθεια συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης / παρακολούθησης.Αρχική Έργα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης