«ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ»

Με το προτεινόµενο έργο καλύπτεται από αγωγούς αντιπληµµυρικής προστασίας το σύνολο του πολεοδοµικού ιστού της πόλης του Κιλκίς. Παράλληλα, προβλέπεται η αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου συλλογής µετεωρολογικών και υδροµετρικών δεδοµένων, η παραγωγή ψηφιακού µοντέλου εδάφους (DTM) πολύ υψηλής ακρίβειας και θα γίνει προµήθεια συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης / παρακολούθησης.


ΦΩΤΟ

Ασφαλτοστρώσεις στα τμήματα των οδών που έχει κατασκευαστεί το δίκτυο ομβρίων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.

ΦΩΤΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
Αρχική Έργα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης