ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 13_2014

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 14_2014

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 15_2014

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 15.1_2014

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 16_2014

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 17_2014

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 18_2014

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 19_2014

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 20_2014

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 21_2014

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 22_2014

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 23_2014

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 24_2014

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 25_2014

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 26_2014

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 26.1_2014

ΘΕΜΑ 16

Απόφαση 27_2014

ΘΕΜΑ 18

Απόφαση 29_2014

ΘΕΜΑ 19

Απόφαση 30_2014

ΘΕΜΑ 20

Απόφαση 31_2014

ΘΕΜΑ 21

Απόφαση 32_2014

ΘΕΜΑ 22

Απόφαση 33_2014

ΘΕΜΑ 23

Απόφαση 34_2014

ΘΕΜΑ 24

Απόφαση 35_2014

ΘΕΜΑ 25

Απόφαση 36_2014

ΘΕΜΑ 26

Απόφαση 37_2014

ΘΕΜΑ 27

Απόφαση 38_2014

ΘΕΜΑ 28

Απόφαση 39_2014

ΘΕΜΑ 29

Απόφαση 40_2014

ΘΕΜΑ 30

Απόφαση 41_2014

ΘΕΜΑ 31

Απόφαση 42_2014

ΘΕΜΑ 32

Απόφαση 43_2014

ΘΕΜΑ 33

Απόφαση 44_2014

ΘΕΜΑ 34

Απόφαση 45_2014

ΘΕΜΑ 35

Απόφαση 46_2014

ΘΕΜΑ 36

Απόφαση 47_2014

ΘΕΜΑ 37

Απόφαση 48_2014

ΘΕΜΑ 38

Απόφαση 49_2014

ΘΕΜΑ 39

Απόφαση 50_2014
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης