Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» της Πράξης «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», συνολικού προϋπολογισμού 7.916.316,00€.
Αρχική Έργα ΥΜΕΠΕΡΑΑ Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης