ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:39.999,61 € (πλέον Φ.Π.Α.)

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΜ1ΧΟΛΚ8-ΩΔΛ & ΑΔΑΜ: 20REQ007262381 2020-09-04).
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης