19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦ_225.2020_

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΕΠΠ_ΑΔΑ_9Κ8ΚΟΛΚ8-Ρ4Τ

ΑΠΟΦ_226.2020

_ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ_ΣΥΝΤΗΡ_ΕΕΛ_ΚΙΛΚΙΣ_ΑΔΑ_ΩΧΩΜΟΛΚ8-6ΚΤ

ΑΠΟΦ_227.2020_

ΟΡΙΣ.ΕΠΙΤΡ_ΔΙΑΡ_ΚΙΛΚΙΣ_ΑΔΑ_6ΦΦΠΟΛΚ8-ΗΨΡ

ΑΠΟΦ_228.2020_

ΟΡΙΣΜ_ΕΠΙΤΡ_ΔΙΑΡ_ΚΡΟΥΣΙΑ_ΑΔΑ_986ΗΟΛΚ8-36Τ

ΑΠΟΦ_229.2020

_ΟΡΙΣΜ_ΕΠΙΤΡ_ΔΙΑΡ_ΓΑΛΛΙΚΟΥ_ΑΔΑ_ΩΓΝΦΟΛΚ8-8ΦΩ

ΑΠΟΦ_230.2020_

ΟΡΙΣΜ_ΕΠΙΤΡ_ΔΙΑΡ_ΜΟΥΡ_ΑΔΑ_ΩΝ3ΙΟΛΚ8-ΡΝ8

ΑΠΟΦ_231.2020

_ΟΡΙΣΜ_ΕΠΙΤΡΟΠ_ΔΙΑΡ_ΧΕΡΣΟΥ_ΑΔΑ_9Β6ΙΟΛΚ8-ΚΑΣ

ΑΠΟΦ_232.2020

_ΟΡΙΣΜ_ΕΠΙΤΡ_ΔΙΑΡ_ΔΟΙΡΑΝΗ_ΑΔΑ_ΨΞΨΥΟΛΚ8-Ρ4Γ

ΑΠΟΦ_233.2020_

ΟΡΙΣΜ_ΕΠΙΤΡ_ΔΙΑΡ_ΠΙΚΡΟΛΙΜΝ_ΑΔΑ_6ΞΛΟΟΛΚ8-ΜΕΙ

ΑΠΟΦ_234.2020_

ΑΣΦΑΛΙΣΗ_ΟΧΗΜΑΤ_2021_ΑΔΑ_ΨΤΗΟΟΛΚ8-ΠΤΗ

ΑΠΟΦ_235.2020

ΑΠΟΣΠΑΣΗ_ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ_ΑΔΑ_6ΦΛΨΟΛΚ8-2Ψ5
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020 19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης