Σεπτέμβριος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με γνώμονα την οικονομικότερη πρόσφορα για τον έλεγχο του προγράμματος WWM-QUOL

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Συντήρηση σκαπτικού μηχανήματος ME 40592»
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2014 Σεπτέμβριος
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης